Szanowni Użytkownicy,

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z treścią naszej polityki ochrony danych osobowych.

tech-race, jako Administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów.
Dlatego też, wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w celu założenia konta w serwisie jest: tech-race
z siedzibą w Poznaniu, Polan 6/9.


2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, wykorzystanych do zgłoszenia na zawody jest organizator danych zawodów (informację kto jest administratorem danych zawodów można otrzymać drogą mailową), tech-race udostępnia jedynie narzędzie pozwalające na zgłaszanie się na zawody. 
 

3) W celu skorzystania z naszych usług wymagamy podania: adresu e-mail, imienia, nazwiska, numeru telefonu i narodowości. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia:
- kontaktu z użytkownikiem przez administratora serwisu,
- potwierdzenia rejestracji konta,
- łatwiejszego korzystania z serwisu,
 

4) W celu skorzystania z formularzy zgłoszeniowych wymagamy podania danych, które ustalane są indywidualnie z organizatorami imprez na które prowadzone są zapisy
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia między innymi zależnie od imprezy:
- realizacji usługi pomiaru czasu i ustalenia list startowych, klasyfikacji na zawodach i wyników,
- potwierdzenia zgłoszenia,
- skorzystania z płatności on-line,
- publikacji wyników, list startowych, list zgłoszonych
- kontaktu administratora serwisu, organizatora zawodów z osobą zgłoszoną,
 

5) podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest: 
- prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt. f RODO) 
- w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 
w tym - zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia ew. reklamacji; 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) 
 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 6 ust.1 pkt f RODO) będą:
- dostawca usług IT,
- dział księgowości w celu prowadzenia rozliczeń finansowych,
- dostawcy płatności on-line w przypadku płatności,
- organizator zawodów w przypadku zgłoszeń na zawody, 
- kancelarie Prawne w zakresie ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z KPC
 

Informujemy, że nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom. Nie sprzedajemy baz danych i dokładamy starań aby państwa dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny. 

7) Przechowywane przez nas dane w formularzach zgłoszeniowych będą usuwane po upływie miesiąca od zakończenia zawodów, których dotyczą, 


8) W przypadku list startowych, list zgłoszonych wyników publikowany będzie jak najmniejszy konieczny zakres danych zależny od charakteru imprezy. Dane te przechowywane i dostępne będą w serwisie przez cały czas jego istnienia. 


9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 


10) Ma Pan/Pani prawo do kontaktu z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 


11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek korzystania z formularzy zgłoszeń. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową skorzystania z serwisu. 


12) Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kontakt e-mail na adres: biuro@tech-race.pl

Pozdrawiamy 
Zespół tech-race.pl